ഗുരുവായൂരില്‍ 1002 കുട്ടികള്‍ക്ക് ചോറൂണ്‍ വഴിപാട്‌

ഗുരുവായൂര്‍: ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഞായറാഴ്ച ഭക്തരുടെ വന്‍ തിരക്കനുഭവപ്പെട്ടു. 1002 കുട്ടികള്‍ക്ക് ചോറൂണ്‍ വഴിപാട് നടന്നു. 51 വിവാഹങ്ങളും. 270000 രൂപയുടെ പാല്‍പ്പായസം വഴിപാടും ഉണ്ടായി. കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ ഭരണിക്കെത്തിയ ഭക്തരുടെ തിരക്കും ഗുരുവായൂരില്‍ അനുഭവപ്പെട്ടു. ചെമ്പട്ടും അരമണിയും അണിഞ്ഞ് വാളും ചിലമ്പുമായി ഒട്ടേറെ കോമരങ്ങള്‍ ക്ഷേത്രസന്നിധിയില്‍ നടയിലൂടെ വലംവെച്ച് നീങ്ങി.

CONTACTS

+91 9526100091
mail@guruvayooronline.com
 

Call Me Now!

 


 

Chat Room

You are here: News Malayalam News Temple News ഗുരുവായൂരില്‍ 1002 കുട്ടികള്‍ക്ക് ചോറൂണ്‍ വഴിപാട്‌