ഗജരത്‌നം തന്ത്രിപൂജ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ഇത് 38ാം വര്‍ഷം

ഗുരുവായൂര്‍ : ആറാട്ടിന് സ്വര്‍ണക്കോലത്തില്‍ പഞ്ചലോഹതിടമ്പേറ്റിയ ഗജരത്‌നം പത്മനാഭന്‍, 38ാം വര്‍ഷവും ബുധനാഴ്ച തന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേകപൂജ ഏറ്റുവാങ്ങി. ഗജരാജന്‍ ഗുരുവായൂര്‍ കേശവന്‍ 1976ല്‍ ചരിഞ്ഞതോടെ ആറാട്ടിന് സ്വര്‍ണക്കോലത്തില്‍ പഞ്ചലോഹ തിടമ്പേറ്റുന്നത് പത്മനാഭനാണ്. ഒരുവര്‍ഷം മാത്രം 2013ല്‍ ചട്ടക്കാരന്റെ അഭാവംമൂലം ക്ഷേത്രത്തിലെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. അന്ന് കൊമ്പന്‍ നന്ദനാണ് തിടമ്പേറ്റിയത്.  ബുധനാഴ്ച ആറാട്ട് എഴുന്നള്ളിപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്ത്രിപൂജയിലൂടെ ഗജരത്‌നം ദേവസ്​പര്‍ശം ഏറ്റുവാങ്ങി. തന്ത്രി ചേന്നാസ് പത്മനാഭനെ ദര്‍ഭപ്പുല്ല് കൊണ്ട് സ്​പര്‍ശിച്ച് ജലഗന്ധപുഷ്പാദികളാല്‍ പൂജിച്ചു. അന്നം നല്‍കി തൃപ്തിപ്പെടുത്തി.

CONTACTS

+91 9526100091
mail@guruvayooronline.com
 

Call Me Now!

 


 

Chat Room

You are here: News Malayalam News Temple News ഗജരത്‌നം തന്ത്രിപൂജ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ഇത് 38ാം വര്‍ഷം