ചോറ്റാനിക്കര മകംതൊഴല്‍ നാളെ; ഒരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി

ചോറ്റാനിക്കര മകംതൊഴലിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായതായി കൊച്ചിന്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്‌ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. നാളെയാണ്‌ പ്രസിദ്ധമായ മകംതൊഴല്‍. ഉച്ചയ്‌ക്ക് രണ്ടിന്‌ മകംതൊഴാനായി നട തുറക്കും. രാത്രി 8.30വരെ മകംതൊഴാന്‍ സൗകര്യമുണ്ടാവും. രാവിലെ ഏഴു ഗജവീരന്മാര്‍ അണിനിരക്കുന്ന എഴുന്നള്ളിപ്പ്‌. പൂരംദിവസമായ ആറിന്‌ രാത്രി 11ന്‌ കൂട്ടി എഴുന്നള്ളിപ്പും നടക്കും. ഏഴിന്‌ ആറാട്ടും എട്ടിന്‌ അത്തം വലിയ ഗുരുതിയും നടക്കും. മാര്‍ച്ച്‌ ഏഴിന്‌ വൈകിട്ട്‌ ക്ഷേത്രനട അടക്കും. എട്ടുവരെ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ചോറൂണ്‌, ഭജന, അന്നദാനം,വിവാഹം എന്നിവ നടത്തുന്നതല്ലെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

CONTACTS

+91 9526100091
mail@guruvayooronline.com
 

Call Me Now!

 


 

Chat Room

You are here: News Malayalam News Pilgrim News ചോറ്റാനിക്കര മകംതൊഴല്‍ നാളെ; ഒരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി