ആഘോഷ നിറച്ചാര്‍ത്തില്‍ കോതകുളങ്ങര കുംഭഭരണിയുത്സവം

ഗുരുവായൂര്‍: പാലുവായ് കോതകുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തില്‍ കുംഭഭരണിയുത്സവത്തിന് കാവടികളും തെയ്യങ്ങളും നാടന്‍കലാരൂപങ്ങളും ശിങ്കാരിമേളവും നാദസ്വരവും ക്ഷേത്രസന്നിധിക്ക് കാഴ്ചയുടെ സൗന്ദര്യം പകര്‍ന്നു.ഉച്ചയ്ക്ക് പേരാമംഗലം അനിയന്‍കുട്ടി മാരാരുടെ പ്രമാണത്തില്‍ പഞ്ചവാദ്യത്തോടെ ഉത്സവം എഴുന്നള്ളിച്ചു. മേളം ഗുരുവായൂര്‍ ഗോപന്‍ നയിച്ചു. രാത്രി കേളി, തായമ്പക, പത്തുവേദികളിലായി ഐവര്‍കളി എന്നിവയും ഉണ്ടായി.ബുധനാഴ്ച കാര്‍ത്തികവേലയാണ്. മുല്ലപ്പുഴയ്ക്കല്‍ കുടുംബത്തില്‍ നിന്നുള്ള പാരമ്പര്യവേലവരവ്, കാളകളുടേയും കുതിരകളുടേയും കാവുകയറ്റം, കരിങ്കാളിപ്പടകള്‍ എന്നിവയും ഉണ്ടാകും.

CONTACTS

+91 9526100091
mail@guruvayooronline.com
 

Call Me Now!

 


 

Chat Room

You are here: News Malayalam News Pilgrim News ആഘോഷ നിറച്ചാര്‍ത്തില്‍ കോതകുളങ്ങര കുംഭഭരണിയുത്സവം