അടിയന്തര കൗണ്‍സില്‍ പ്രഹസനം യു.ഡി.എഫ്.

ഗുരുവായൂര്‍: നഗരസഭ ചൊവ്വാഴ്ച വിളിച്ചുകൂട്ടിയ അടിയന്തര കൗണ്‍സില്‍ യോഗം പ്രഹസനമായിരുന്നെന്ന് യു.ഡി.എഫ്. മുനിസിപ്പല്‍ കമ്മിറ്റി ആരോപിച്ചു. ലോക ബാങ്ക് സഹായമായ 89,00,000 രൂപ ഉത്തരവാദക്കുറവുമൂലം കഴിഞ്ഞത്തവണത്തേതു പോലെ നഗരസഭയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനിടയായാല്‍ ജനങ്ങളോട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് യോഗം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ആര്‍.വി. അബ്ദുള്‍ റഹീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജലീല്‍ പൂക്കോട് അദ്ധ്യക്ഷനായി.

CONTACTS

+91 9526100091
mail@guruvayooronline.com
 

Call Me Now!

A NEWS PORTAL FROM

 


 

Chat Room

You are here: News Malayalam News Muncipality News അടിയന്തര കൗണ്‍സില്‍ പ്രഹസനം യു.ഡി.എഫ്.