കാരക്കാട്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്‌കരണ പദ്ധതി

ഗുരുവായൂര്‍: നഗരസഭയിലെ കാരക്കാട് വാര്‍ഡിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഉറവിട മാലിന്യസംസ്‌കരണ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നു. പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റിങ്ങിലൂടെയാണിത്. ഇതോടെ മുഴുവന്‍ വീടുകളിലും പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റിങ് നടപ്പാക്കുന്ന നഗരസഭയിലെ ആദ്യ വാര്‍ഡ് എന്ന അംഗീകാരം 19ാം വാര്‍ഡിന്. ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയര്‍മാന്‍ പി.എസ്. ജയന്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ആരോഗ്യ സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ വി.കെ. ശ്രീരാമന്‍ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വീടുകള്‍ക്കുള്ള പൈപ്പുകള്‍ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി രഘുരാമന്‍ നല്‍കി. വാര്‍ഡംഗം ആര്‍.വി. ഷെരീഫ്, കെ.എസ്. ലക്ഷ്മണന്‍, ആര്‍.വി. അലി, എം.ജയപ്രകാശ് എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു

CONTACTS

+91 9526100091
mail@guruvayooronline.com
 

Call Me Now!

 


 

Chat Room

You are here: News Malayalam News General News കാരക്കാട്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്‌കരണ പദ്ധതി