ഗുരുവായൂർ ഓൺലൈനിന്റെ Android App പുറത്തിറങ്ങി

ഗുരുവായൂർ ഓൺലൈനിന്റെ Android App പുറത്തിറങ്ങിഗുരുവായൂർ ഓൺലൈനിന്റെ Android App പുറത്തിറങ്ങി . ഗുരുവായൂരിന്റെ ന്യൂസ്‌ പോർട്ടൽ ആയ guruvayoorOnline.com ൻറെ പുതിയ Android App ഗൂഗിൾ പ്ലേയ് സ്റ്റോർ വഴി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു .താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് വഴി അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. guruvayurOn എന്ന  പേരിലാണ് ആപ്പ് ലഭ്യമാവുകhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.guruvayuron.guruvayuron&hl=en

Last Updated on Wednesday, 24 January 2018 08:50

CONTACTS

+91 9526100091
mail@guruvayooronline.com
 

Call Me Now!

 


 

Chat Room

You are here: News Malayalam News Current Affairs ഗുരുവായൂർ ഓൺലൈനിന്റെ Android App പുറത്തിറങ്ങി