വിദ്യാവിജയ സരസ്വതീയന്ത്രം

User Rating: / 0
PoorBest 

vidhya.jpg
പാരമ്പര്യമായി വര്‍ഷം തോറും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി വിദ്യാവിജയത്തിന് നല്‍കിവരാറുള്ള ''വിദ്യാവിജയ സരസ്വതീയന്ത്രം'' (ഏലസ്സ്) ഇപ്രാവിശ്യവും 'വിജയ ദശമി'നാള്‍ മുതല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നു. * ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ സരസ്വതീ പൂജയും വിദ്യയില്‍ അത്ഭുത നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യേക രഹസ്യ മന്ത്രജപവും ചെയ്ത് തയ്യാര്‍ ചെയ്യുന്ന താജ് യന്ത്രം
*യന്ത്രം ധരിച്ച് 21 ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ പഠനത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നു.
*ഓര്‍മ്മ ശക്തി വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം വ്യക്തി വികസനത്തിലും ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുന്നു.
*സാഹിത്യം, മറ്റു കലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, ഇവയോട് താല്‍പര്യം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു.
*എഴുത്തുപരീക്ഷ,അഭിമുഖം ഇവയില്‍ ഉയര്‍ന്ന നിലവാരം പുലര്‍ത്തുന്നു
*ഏതു സാഹചര്യത്തിലും അത്ഭുതശക്തി ആവാഹിച്ച ഈ യന്ത്രം നിങ്ങള്‍ക്കു തുണയാകുന്നു
*2010
ഒക്ടോബര്‍ 25-ാം തിയ്യതിക്കുശേഷം (1186 തുലാമാസം 8) യന്ത്രം നിങ്ങള്‍ക്കു ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.
*പേര്-നക്ഷത്രം-ജനനതീയതി എന്നിവയോടെ മുന്‍കൂട്ടി റജിസ്റര്‍ ചെയ്യുക.

ദക്ഷിണ : 2501

 

“Vidhyavijaya saraswathi yantram” which is providing each year to the students for their auspicious and useful success in studies.
This valuable and precious 'yantram' will be available to you from this day of ‘Vijayadasami’.
This Yantra is very powerful and tested.
A Yantra is a geometric design acting as a highly efficient tool for contemplation, concentration and meditation.
Yantras carry spiritual significance, and point the user to higher levels of consciousness.
By worshipping 'Vidhyavijaya saraswathi Yantram' students will perform well in the examinations.
Concentration and memory power will increase. Only good thoughts will spring up form their minds.

* This 'yantram' reaching you after the 21 days saraswathi pooja and some other special poojas.
* It will make great change in your dear one's studies within 21 days after wear the 'yantram'.
* It will not only develop the student's personality but also help to increase the memory power.
* Student will have more interest than earlier to know or learn about literature and other cultural activities.
* Will perform brilliantly in written exams and in interviews.
* In any situation whether good or bad the yantram which have the awesome magical power will give you the confidence to overcome it.
* ‘Saraswathi yantram' will be in your hands after this 25 October 2010.
* You can reserve your ' yantram ' after submitting your Name, star and birth date.

Fee : 2501
You can make payment to DD/ Cheque to in favor of

Guru.K.B.Mohan Panikker
Kallurma Kalarikkal House
Po:Pidavannur
Mookuthala
Malappuram-Kerala
679574

Guru K.B. Mohan Panicker: Mobile : +919446488326 (www.kbmohanpanicker.com)
Phone : 0494 2659509 (Res) or 0487 2554355 Off. GVR
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

CONTACTS

+91 9526100091
mail@guruvayooronline.com
 

Call Me Now!

 


 

Chat Room

You are here: Astrology വിദ്യാവിജയ സരസ്വതീയന്ത്രം